[MINH HUỆ 13-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Vân Nam, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn tết Trung thu vui vẻ.

Tiểu tổ học Pháp ở Côn Minh; đệ tử Côn Minh; Châu Sở Hùng (05); Kinh Khai; đệ tử Vân Nam (07); tiểu tổ học Pháp; đệ tử ở Côn Minh (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/云南大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–393228.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share