[MINH HUỆ 13-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại khác quốc gia và khu vực sau đây tại hải ngoại kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tham gia nhóm gọi điện thoại giải cứu học viên toàn cầu; Đệ tử Đại Pháp trong Đài phát thanh Hy vọng, Đệ tử Đại Pháp tham gia hạng mục RTC; Đệ tử Đại Pháp tham gia nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng nên tảng DHT và gửi MMS; Đệ tử Đại Pháp người Hà Nam tại hải ngoại; Đệ tử Đại Pháp đang học tập ở nước ngoài; Đệ tử Đại Pháp tham gia nhóm truyền thông ở hải ngoại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/海外大法弟子恭祝师尊中秋好-32条–392632.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/14/179857.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share