[MINH HUỆ 13-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn tết Trung thu vui vẻ.

Hệ thống giáo dục; khu Thông Liêu (03); huyện Đa Luân; Hô Luân Bối Nhĩ (02); Tích Lâm Quách Lặc (03); toàn thể đệ tử; Nguyên Bảo Sơn (02); Xích Phong (05); Ngạc Luân Xuân Kỳ; Ba Ngạn Náo Nhĩ; Bảo Xương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/内蒙古大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–393258.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share