[MINH HUỆ 13-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan, Hồng Kông, Macao và Úc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/台湾、香港、澳门、澳洲大法弟子恭祝师尊中秋好-8条–393153.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/14/179853.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share