[MINH HUỆ 12-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tân Tân (3), Bá Ngư Khuyên (1), Thanh Nguyên (1), Phủ Thuận (5), Thị Lý (1), An Sơn (2), Phương Thành(3), Xương Đồ (1), Tập đoàn luật Nhất Học (1) và các đệ tử tại tỉnh Liêu Ninh (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/12/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392840.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share