[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Quảng Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ !

Đệ tử Đại Pháp ở Thiều Quan, nhóm học Pháp ở Thâm Quyến (2), Châu Hải, Yết Dương (3), Thâm Quyến (5), Trạm Giang, Mai Châu (5), Triều Châu (2), nhóm học Pháp ở Triều Châu (2), Triệu Khánh, Vân Phù (2), Huệ Châu, Mậu Danh, và đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, nhóm học Pháp khác ở Quảng Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–393034.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share