[MINH HUỆ 11-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trường Xuân kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Ðệ tử Ðại Pháp tại thành phố Trường Xuân (10); Ðệ tử Ðại Pháp tại thành phố Ðức Huệ, thành phố Trường Xuân (03); Ðệ tử Ðại Pháp tại khu Cửu Ðài; Ðệ tử Ðại Pháp tại Cung thiếu nhi thành phố Trường Xuân; Ðệ tử Ðại Pháp tại đặc khu kinh tế Tịnh Nguyệt; Ðệ tử Ðại Pháp tại khu Khoan Thành (02); Ðệ tử Ðại Pháp tại thị trấn Tân Lập, Ngọc Thụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/11/392789.html

Đăng ngày 13-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share