[MINH HUỆ 11-09-2019]

Nhớ Giang Nam – Cung chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ

Trung thu đến,

Đệ tử mong Sư phụ.

Giữa trời cao trăng sáng tròn đầy,

Ánh mắt từ bi Sư phụ cười.

Hoa quế ngát cỏ cây.

Trung thu đến,

Hơi nóng hắt cửa sài.

Muôn vạn con mắt cầu cứu độ,

Lời thề cửu đỉnh nào trái nguyện

Con đường Thần rực rỡ.

Trung thu đến,

Thần chói lọi uy nghi.

Đệ tử Đại Pháp lòng chính niệm,

Hồng long lạn quỷ hóa bụi trần.

Vạn vật sắc xuân tươi.

Các đệ tử Đại Pháp thành phố Hán Trung tỉnh Thiểm Tây cung chúc Sư tôn từ bi vỹ đại Trung thu vui vẻ!

Ngày 05 tháng 9 năm 2019

Vũ trụ mới trăng càng tròn

Các đệ tử Đại Pháp ở một thôn huyện Bác Dã thành phố Bảo Định tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn vỹ đại Trung thu vui vẻ!

Hằng Nga rời cung trăng, các Vương hạ phàm trần.

Trong mê tìm Sư tôn, đắc Pháp tiếp Thánh duyên.

Trợ Sư cứu chúng sinh, các đệ tử chẳng dừng.

Đàn tranh khúc nhạc Tiên, bản tính chúng sinh hiện.

Khổ tâm lời thiện khuyên, đại kiếp ngay phía trước.

Chúng sinh mau tỉnh ngộ, nếu không khó bảo toàn.

Lời từ bi tha thiết, thuyền Pháp độ hữu duyên.

Pháp chính nhân gian sát, thệ ước xưa thực hiện.

Nhớ quê ngắm trăng sáng, Thiên chúng ngóng trở về.

Tái tạo và bước tới, vũ trụ mới trăng tròn.

Quỳ bái Sư tôn

Các đệ tử Đại Pháp một nhóm học Pháp ở Xương Bình Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Trung thu trăng sáng tỏ

Trung thu trăng sáng tỏ

Tình Sư đồ ngàn thu

Ghi nhớ làm ba việc

Theo Sư bước thế gian

Trung thu trăng sáng tỏ

Sư tôn chính đại khung

Đệ tử tu nỗ lực

Chúng sinh ngày càng rõ

Trung thu trăng sáng tỏ

Đệ tử bước không dừng

Sương tan trời liền sáng

Nỗ lực chẳng uổng công.

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại. Sư phụ vất vả quá. Kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ! Chúng con biết rõ sâu sắc rằng Sư phụ từng giờ từng phút ở bên bảo hộ các đệ tử, Sư phụ đã dốc lòng vì chúng con, vì chúng sinh. Thưa Sư phụ, tạ ơn Sư phụ. Đệ tử chỉ có tinh tấn và tính tấn hơn nữa, làm tốt ba việc, nghe theo lời Sư phụ, tu tốt bản thân để báo đáp Sư ân!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/11/诗歌三首-恭祝师尊中秋快乐-392855.htmlĐăng ngày 13-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share