[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Yên Đài (9), nhóm học Pháp ở Yên Đài, Truy Bác (5), nhóm học Pháp ở Truy Bác (2), Uy Hải và đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, nhóm học Pháp khác ở tỉnh Sơn Đông.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392563.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share