[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Hoàng Cương (2), Hiếu Cảm, Hàm Ninh (14), Kinh Môn, Nghi Xương.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392567.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share