[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Sơn Tây kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Dương Tuyền (5), nhóm học Pháp tại Thái Nguyên (4), Đại Đồng (2), Hãn Châu (3), Thái Nguyên (2), nhóm học Pháp ở Dương Tuyền (2), Nghi Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/山西大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392578.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share