[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Chư Thành (5), Thọ Quang, nhóm học Pháp ở Chư Thành (2), Cao Mật (7), nhóm học Pháp ở Duy Phường, nhóm học Pháp ở Cao Mật, Phường Tử, huyện Xương Nhạc (2) và đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, nhóm học Pháp khác ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–392524.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share