[MINH HUỆ 10-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Giai Mộc Tư tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Giao Khu, Giai Mộc Tư (02); Giai Mộc Tư (13); Nhóm học Pháp ở Giai Mộc Tư (03); Hoành Đầu San, Giao Khu, Giai Mộc Tư.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392573.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share