[MINH HUỆ 10-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại Giai Mộc Tư tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–392583.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share