[MINH HUỆ 10-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân (15); Nhóm học Pháp tại Trường Xuân (02); Du Thụ, Trường Xuân; Điểm luyện công ở Xuân Thành, Trường Xuân; Đường Sinh Thái, Trường Xuân; Đường Cẩm Tây, Trường Xuân; Đường Bình Tuyền, Trường Xuân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/长春大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–392594.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share