[MINH HUỆ 10-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp tại Trường Xuân, Cát Lâm (06); Đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân (11); Cửu Đài, Trường Xuân; Đức Huệ, Trường Xuân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/长春大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392600.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share