[MINH HUỆ 10-09-2019] Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang (06); Trường Xuân, Cát Lâm; Bắc Kinh; Giang Tô; Lai Vu, Sơn Đông; Tiêu Tác, Hà Nam; Hồng Khẩu, Thượng Hải; Hoài An, Giang Tô; Hà Bắc; Phú Cẩm, Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Phật Sơn, Quảng Đông; Đại Liên, Liêu Ninh; An Huy; Cương Thành, Tế Nam, Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/大法小弟子恭祝师尊中秋好-19条–392509.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share