[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông (14); một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Yên Đài; Một đệ tử Đại Pháp cùng gia đình tại Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài; 12 đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Yên Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–392585.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share