[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Mã Gia Điếm, thành phố Đông Cảng, thành phố Đan Đông; Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại khu Thuận Thành, thành phố Phủ Thuận; Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Phủ Thuận; Vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao niên tại huyện Tụ Nham, thành phố An Sơn; Một nữ đệ tử Đại Pháp cao tuổi tại huyện Tụ Nham, thành phố An Sơn; Nhóm học Pháp bốn người tại Hồng Thấu Sơn, huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận; Một nhóm học Pháp ba người tại thành phố Phủ Thuận; Một nhóm học Pháp bốn người tại thành phố Phủ Thuận; Một nhóm học Pháp năm người tại thành phố Phủ Thuận; Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Phủ Thuận (02); Chị và em gái tại thành phố Phủ Thuận; Anh trai và em gái tại thành phố Phủ Thuận; Một nữ đệ tử Đại Pháp trung niên tại huyện Tụ Nham thành phố An Sơn; Đệ tử Đại Pháp tại Phủ Thuận (02); Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Thiết Lĩnh; Đệ tử Đại Pháp tại Cô Tẩu; Hai mẹ con ở huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–392587.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share