[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khu Tân Tân (2); nhóm học Pháp khu Tân Tân; huyện Tụ Nham, An Sơn (2); khu Vọng Hoa, Phủ Thuận (2); nhóm học Pháp khu Phủ Thuận (2); Liêu Ninh (2); An Sơn (2); nhóm học Pháp ở An Sơn; khu Thiết Tây, An Sơn; khu Thuận Thành, Phủ Thuận; huyện Thanh Nguyên; Phủ Thuận; khu Phượng Thành, Đan Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392593.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share