[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp khu Tây Thành, Nam Sung; huyện Hội Lý, Lương Sơn; huyện Lãng Trung, Nam Sung; khu Đông Thành, Lãng Trung, Nam Sung (2); khu Tây Thành, Lãng Trung, Nam Sung; Khai Giang; thôn Bảo Thăng, Toại Ninh; Toại Ninh (5); khu công nghiệp viên Toại Ninh (2); khu Đào Hoa Sơn, Toại Ninh; nhóm học Pháp khu Nam Sơn, Toại Ninh; Lương Sơn; Nội Giang.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392597.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share