[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Lương Sơn (3); huyện Chiêu Viễn, Yên Thai (3); huyện Lâm Thanh, Liêu Thành (5); Truy Bác; huyện Nhũ Sơn, Uy Hải; nhóm học Pháp khu Trương Điếm, Truy Bác; Uy Hải (2); thị trấn Hổ Đầu Nhai, huyện Lai Châu, Yên Thai; nhóm học Pháp huyện Nhũ Sơn, Uy Hải; huyện Đan, Hà Trạch; huyện Trâu Bình; nhóm học Pháp thành phố Tế Ninh; khu Đông Pha, Mi Sơn, Tứ Xuyên; Liêu Thành (2); khu Trương Điếm, Truy Bác.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–392598.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share