[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thượng Hải kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khu Phổ Đông Tân; khu Trung Nguyên, Dương Phổ; nhóm học Pháp khu Hoàng Phổ (2); Thượng Hải (4); đệ tử Đại Pháp tại Thượng Hải làm việc ở Sơn Đông; nhóm học Pháp khu Tĩnh An (2); khu Phổ Đà; thành phố Tư Dương; khu Mẫn Hành (2); khu Phổ Đông- Nam Hối (2); nhóm học Pháp ở Thượng Hải; nhóm học Pháp khu Phổ Đông; khu Phụng Hiền; khu Gia Định – Từ Hối; khu Kim Kiều, Phổ Đông (3).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/上海大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–392496.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share