[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bảo Định (3); nhóm học Pháp khu Liên Trì; huyện Hùng (2); nhóm học Pháp huyện Hùng; huyện Thuỷ; khu Liên Trì; khu Lai Thuỷ (3); nhóm học Pháp thôn Thạch Đình, khu Lai Thuỷ; nhóm học Pháp thị trấn Mã Đầu, khu Trác Châu; nhóm học Pháp thị trấn Tùng Lâm Điếm, khu Trác Châu; nhóm học Pháp thôn Nghĩa Hoà Trang, Trác Châu; huyện Cao Bi Điếm; khu Cạnh Tú; nhóm học Pháp khu Song Tháp, Trác Châu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392499.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share