[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp khu Đại Hưng; khu Xương Bình (3); Bắc Kinh (8); khu Thông Châu; khu Triêu Dương; nhóm học Pháp khu Đông Thành; nhóm học Pháp khu Tây Thành; nhóm học Pháp khu Triêu Dương; khu Tây Thành.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–392500.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share