[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Cát Lâm kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Cát Lâm (5); nhóm học Pháp ở Cát Lâm (6); huyện Vĩnh Cát (6); nhóm học Pháp huyện Vĩnh Cát; huyện Hoa Điện; huyện Giao Hà.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/吉林市大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392501.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share