[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp tại Cáp Nhĩ Tân (3); Cáp Nhĩ Tân (13); điểm sản xuất tài liệu ở Cáp Nhĩ Tân; khu Đạo Lý.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–392503.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share