[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Cát Lâm kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Truờng Xuân (5), khu Cửu Đài (2), điểm sản xuất tài liệu ở Trường Xuân, nhóm học Pháp khu Hoà Long, khu khai phát Tịnh Nguyệt, nhóm học Pháp ở Trường Xuân (3), nhóm học Pháp ở Xuân Thành, nhóm học Pháp ở Cao Tân, Khoan Thành.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/长春大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–392531.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share