[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Giai Mộc Tư kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Giai Mộc Tư (18); khu Phú Cẩm (3); nhóm học Pháp khu Phú Cẩm (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–392535.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share