[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bảo Định kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thị trấn Bạch Câu (2); huyện An Tân (2); huyện Định Hưng; khu Bác Dã (2); huyện Phụ Bình (6); thị trấn Cổ Thôn, huyện Vọng Đô; nhóm học Pháp huyện Phụ Bình; huyện Dịch; khu Định Châu (2); khu An Quốc (3);  huyện Cao Bi Điếm; huyện Lai Thuỷ.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–392536.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share