[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thiên Tân kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thiên Tân (11); khu Ninh Hà (4); khu Nam Khai; khu Hà Bắc; khu Tây Thanh (2); khu Tân Cảng, Đường Cô; nhóm học Pháp khu Đông Lệ.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/天津大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–392542.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share