[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Thành Đô kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khu Vũ Hầu (3); nhóm học Pháp ở Thành Đô (3); Thành Đô (6); khu công nghệ cao ở Thành Đô (2); nhóm học Pháp huyện Bành Châu; huyện Bành Châu (4); huyện Đại Ấp; khu Tân Đô.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/成都大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–392545.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share