[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Duy Phường kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Chư Thành (16); huyện Thọ Quang; Duy Phường (2); nhóm học Pháp khu Khuê Văn; nhóm học Pháp ở Chư Thành (3).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–392549.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share