[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở thành phố Trường Xuân kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp khu Cửu Thai; khu Du Thụ; khu Cửu Thai; Trường Xuân (12); tiểu khu Hưng Hoa; nhóm học Pháp ở Trường Xuân (4); khu Song Dương; huyện Đức Huệ.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/长春大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–392553.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share