[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Giai Mộc Tư (14); nhóm học Pháp khu Cận Giang (2); nhóm học Pháp huyện Tây Lâm; nhóm học Pháp khu Giang Biên; nhóm học Pháp ở Giai Mộc Tư;  nhóm học Pháp huyện Hoa Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392556.html

Share