[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Cáp Nhĩ Tân kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khu Bình Phòng (8); Cáp Nhĩ Tân (7); nhóm học Pháp khu Đạo Lý; khu Đạo Lý; huyện Mộc Lan (2); nhóm học Pháp huyện Mộc Lan; khu Song Thành.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392560.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share