Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 26-4-2017] Gần đây hai Viện Kiểm sát ở hai thành phố khác nhau của tỉnh Sơn Đông đã bác bỏ mọi cáo buộc đối với các học viên Pháp Luân Công.

Bà Thiệu Hồng và bà Phan Thục Lan

Vào tháng 1 năm 2017, Viện Kiểm sát quận Tân Thành ở thành phố Tân Châu đã bác bỏ các cáo buộc đối với hai học viên là bà Thiệu Hồng và bà Phan Thục Lan.

Vào ngày 22 tháng 9, bà Thiệu Hồng và bà Phan Thục Lan đã bị công an bắt và giam giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau khi được bảo lãnh, hai học viên lại tiếp tục bị công an sách nhiễu.Tháng 1 năm 2017, công an lại truy tố họ lên Viện Kiểm sát. Nhưng cơ quan này đã rút lại bản cáo trạng vì cho rằng không đủ cơ sở pháp lý để buộc tội.

Bà Khấu Hội

Học viên bà Khấu Hội, một nhân viên của Công ty Hóa chất và Dầu khí Tề Lỗ ở thành phố Truy Bác, gần đây đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Công an đã buộc tội bà Khấu lên Viện Kiểm sát quận Lâm Truy. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đã bác bỏ cáo buộc đối với bà.

Đồn công an vẫn giam bà Khấu 15 ngày trước khi thả bà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/26/346189.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/3/163071.html
Đăng ngày 12-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share