[MINH HUỆ 19-06-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại14 thành phố hoặc quận huyện ở tám tỉnh thành, trong đó có ít nhất29 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

1e27d6c3958e5ff0dfdc78be5c59d717.jpg

1. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên trong cùng gia đình bị bắt và được thả
2. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị đưa ra xét xử ở toà, nhiều người khác bị bắt và được thả
3. [Thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Hà Hoa Nhân và ông Ngô Minh bị tạm giam
4. [Trùng Khánh] Ông La Thái Thanh bị bắt ở nhà
5. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tô Oánh và bà Chu Vĩ Lệ bị giam ở trại tạm giam
6. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Sưu Bang Quý bị đưa ra xét xử
7. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Từ Quốc Cần bị bắt
8. [Bắc Kinh] Bà Quan Vu bị giam ở đồn công an
9. [Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đái Ngọc Chi bị bắt và được thả, ba người khác bị kết án
10. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Hàn Ngọc Cần qua đời trong lúc bị cảnh sát giam cầm, bà Nhạc Duy Phương được chăm sóc đặc biệt, ba học viên bị tạm giam, chồng bà Vương Tiên Linh bị bắt và được thả cùng ngày
11. [Thiên Tân] Bà Đảng Lợi Anh bị giam ở trại tạm giam
12. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Tú Lệ bị bắt và được thả
13. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên]
14. [Huyện Thái Hoà, tỉnh An Huy] Ông Phạm Hưng Long bị bắt, ông bị giam ở trại tẩy não

1. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên trong cùng gia đình bị bắt và được thả

Ông Tần Tùng Phát và hai người họ hàng là bà Từ Tú Chan và bà Tần Thiểu Anh bị bắt tại nhà bởi Ngô Phụng Quý cùng nhiều người khác ở Đồn công an thị trấn Hạ Trang vào tối ngày 21 tháng 6 năm 2020. Nhà của họ cũng bị lục soát. Cảnh sát đưa họ tới đồn công an và thẩm vấn riêng biệt. Ông Tần, bà Từ và bà Tần sau đó đã được thả.

Danh sách các cá nhân /tổ chức tham gia bức hại ba học viên:

Hác Ân Đường ( 郝恩堂), Trưởng đồn công an thị trấn Hạ Trang: +86-536-2752057, +86-13964786086, +86-18563632857

Ngô Phụng Quý ( 吴奉 贵), Chính trị viên: +86-15653682518, +86-13964615788

Trương Ngọc Xuân ( 张 玉春), Lưu Bân ( 刘斌), Phó giám đốc: +86-15653682500, +86-15063670767

2. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị đưa ra xét xử ở toà, nhiều người khác bị bắt và được thả

Bà Vương Tú Cần, bà Tạ Ngọc Hà, và ông Lý Ninh bị đưa ra xét xử ở Toà án quận Nhậm Thành vào ngày 9 tháng 6 năm 2020.

Có khoảng năm học viên khác, gồm có ông Kỳ Dũng và bà Mâu đã bị bắt khi họ đang đứng ngoài phòng xử hỗ trợ các học viên trong phiên xử. Họ được trả tự do vào ngày hôm sau.

3. [Thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Hà Hoa Nhân và ông Ngô Minh bị tạm giam

Ông Hà Hoa Nhân và ông Ngô Minh đều là giáo viên nghỉ hưu ở Trường tiểu học thành phố Lôi Châu số 1. Cảnh sát đã dẫn hai người về nơi ở tại trường vào ngày 21 tháng 4 năm 2020 và lục soát. Ông Hà và ông Ngô sau đó bị đưa tới Trạm Giang hoặc trại tạm giam Toại Khê và bị giam từ lúc đó.

4. [Trùng Khánh] Ông La Thái Thanh bị bắt ở nhà

Ông La Thái Thanh ở quận Giang Tân bị bắt vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. Họ đưa ông tới trại tạm giam Giang Tân nhưng ông không được nhận vì kết quả kiểm tra sức khoẻ cho thấy ông có vết đen ở phổi. Sau đó họ đưa ông La tới trại tạm giam Cửu Long Pha, là nơi đã nhận ông vào trại, kể cả khi kết quả kiểm tra cho thấy ông có vết đen ở phổi.

Ông La được trả tự do vào ngày 12 tháng 5, và bị bắt ở nhà từ lúc đó.

5. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tô Oánh và bà Chu Vĩ Lệ bị giam ở trại tạm giam

Bà Tô Oánh và bà Chu Vĩ Lệ bị tố giác với chính quyền vào sáng ngày 18 tháng 6 năm 2020 vì nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát giao thông đã bắt giữ họ.

Họ được đưa đến Đồn công an Khinh Công ở quận Hưng Long Đài.

Mỗi người lần lượt bị giam 15 ngày và hiện đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Bàn Cẩm.

6. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Sưu Bang Quý bị đưa ra xét xử

Cảnh sát đã đến nhà ông Sưu Bang Quý vào ngày 17 tháng 6 năm 2020 để thông báo cho ông về phiên toà thứ hai được tổ chức vào ngày hôm sau. Gia đình ông Sưu không có thông tin gì kể từ lúc cảnh sát đưa ông đi vào ngày 18 tháng 6.

7. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Từ Quốc Cần bị bắt

Bà Từ Quốc Cần ở thị trấn Sa Lan thuộc thành phố Ninh An bị người ở Đồn công an Sa Lan bắt vào sáng ngày 22 tháng 6 năm 2020 vì nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Danh sách các cá nhân /tổ chức tham gia bức hại bà Từ:

Đồn công an Sa Lan : +86-453-7991119

8. [Bắc Kinh] Bà Quan Vu bị giam ở đồn công an

Người ở Đồn công an quận Thông Châu thuộc thị trấn Huoxian đã bắt bà Quan Vu. Họ dùng một thanh sắt để phá cửa, lục soát nhà và đã tịch thu các sách về Pháp Luân Công, máy nghe nhạc và nhiều tài sản cá nhân khác của và Quan.

Họ đưa bà Quan đến trại tạm giam nhưng người ở đó không nhận bà sau khi họ đo thân nhiệt của bà. Kết quả là cảnh sát đưa bà về lại đồn công an và giam bà trong vài ngày.

9. [Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đái Ngọc Chi bị bắt và được thả, ba người khác bị kết án

Bà Đái Ngọc Chi bị người ở Phòng công an Phượng Hoàng Thành bắt vào ngày 25 tháng 5 năm 2020. Sau đó bà được thả.

Viện Kiểm sát quận Chấn An thành phố Đan Đông kết án ông Cúc Thế Miểu, bà Tôn Trung Cầm, bà Đông Tú Hồng. Toà án Chấn An đã trả hồ sơ về Đội An ninh Nội địa thành phố Phượng Thành. Hai cảnh sát trong Đội an ninh nội địa đã đến nhà ông Cúc để lục soát và sách nhiễu gia đình.

Ông Cúc hiện bị giam ở trại tạm giam Phượng Thành. Bà Tôn và bà Đông hiện bị giam ở trại tạm giam Đan Đông.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại các học viên:

Tống Đan ( 宋丹), Chủ toạ, Toà án quận Chấn An: +86-415-2277288, +86-13942599336

Quách Trung Nhân ( 郭忠仁), Toà hình sự: +86-415-2277335, +86-13358781609

Hàn Hoành Kiến ( 韩 宏建), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Phượng Thành : +86-415-8120732, +86-13941594567, +86-415-8140567

Trần Bân ( 陈 斌), Đội phó: +86-18242404999

Lưu Bằng Tiêu ( 刘 鹏 霄), Chính trị viên: +86-13604952645, +86-415-8669988

10. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Hàn Ngọc Cần qua đời trong lúc bị cảnh sát giam cầm, bà Nhạc Duy Phương được chăm sóc đặc biệt, ba học viên bị tạm giam, chồng bà Vương Tiên Linh bị bắt và được thả cùng ngày

Bà Hàn Ngọc Cần ở Tiểu Hàn Trang thuộc quận Phong Nhuận bị bắt tại nhà vào sáng sớm 18 tháng 6 năm 2020. Nhà bà bị lục soát. Họ đưa bà tới Đồn công an đường Đoan Minh, bà qua đời lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Bà Nhạc Duy Phương bất tỉnh trong lúc cảnh sát doạ nạt và lục soát nhà bà vào sáng sớm ngày 18 tháng 6. Khi con trai đưa bà tới bệnh viện, bà ngay lập tức được chuyển đi chăm sóc đặc biệt.

Ông Dương Thành Huy và con trai hiện đang bị giam tại trại tạm giam Phong Nhuận. Ông Trương Nguyệt Quân bị giam tại trại tạm giam Đường Sơn số 1.

Nhà bà Vương Tiên Linh ở thôn Bắc Quan bị lục soát. Chồng bà bị bắt và được trả tự do cùng ngày.

11. [Thiên Tân] Bà Đảng Lợi Anh bị giam ở trại tạm giam

Bà Đảng Lợi Anh ở quận Hà Tây bị bắt trên đường đi làm ở siêu thị Đại Nhuận Phát vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 2020. Nhà bà bị lục soát và sách về Pháp Luân Công, máy tính, máy in và nhiều tài sản khác bị tịch thu.

Hiện bà bị giam tại trại tạm giam Ngô Thuỷ Đạo.

12. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Tú Lệ bị bắt và được thả

Bà Lưu Tú Lệ, khoảng 70 tuổi ở quận Văn Đăng bị bắt ngày 21 tháng 6 , sau khi có người tố giác bà chỉ bởi bà nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ thẩm vấn bà ở Đồn công an Long Sơn rồi thả bà.

13. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Đặng Trung Tố bị bắt và thả cùng ngày, lương hưu ông Trang Viên bị rút bớt lại

Bà Đặng Trung Tố ở quận Thanh Bạch Giang bị người ở Đồn công an Đại Đồng bắt vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020, sau khi có người tố giác bà nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tài liệu mà bà mang theo cũng bị tịch thu. Bà Đặng bị giam ở Đồn công an mãi đến sau 3 giờ chiều. Đồng nghiệp ở Phòng hưu trí Phàn Thành Cương đã đến đưa bà về.

Ông Trang Viên, 74 tuổi, bị giám sát và sách nhiễu từ lúc ông nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Để tránh sách nhiễu, ông đã đi khỏi nhà. Số tiền năm nghìn nhân dân tệ đã bị cắt giảm khỏi lương hưu hàng tháng của ông kể từ tháng 3 năm 2020.

14. [Huyện Thái Hoà, tỉnh An Huy] Ông Phạm Hưng Long bị bắt, ông Điền Huy bị giam ở trại tẩy não

Ông Phạm Hưng Long bị cảnh sát ở Đội An ninh Nội địa huyện Thái Hoà bắt giữ vào ngày 15 tháng 6 năm 2020. Các sách về Pháp Luân Công và máy nghe nhạc của ông bị tịch thu.

Ông Điền Huy hiện đang bị giam ở trại tẩy não bên trong khách sạn Gia Niên Hoa ở công viên Thái Hoà

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại ông Phạm và ông Thái:

LưuTường Châu ( 刘祥州), Trưởng Phòng An ninh Nội địa: +86-13866265666


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/23/408094.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/14/185872.html

Đăng ngày 05-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share