[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bắc Kinh (7); khu Triêu Dương; nhóm học Pháp ở Bắc Kinh (2); khu Môn Đầu Câu; khu Hoài Nhu (3); nhóm học Pháp khu Hoài Nhu; khu Hải Điến; nhóm học Pháp của đệ tử làm trong ngành hàng không Bắc Kinh; nhóm học Pháp khu Phong Thai.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392558.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share