Đào

Phiên âm Hán-Việt:
Đào

Thiên khuynh địa phúc lạc sa trần
Độc hại phàm thế kỷ ức nhân
Từ bi cứu độ tri đa thiểu
Trung Nguyên xứ xứ thêm tân phần

Lý Hồng Chí
2002 niên 1 nguyệt 31 nhật

 

Diễn nghĩa:
Đào thải, tẩy rửa

Nghiêng trời che phủ đất {trời đất ngả nghiêng} lạc vào chốn cát bụi
Thế giới phàm [làm] độc hại mấy trăm triệu người
Từ bi cứu độ biết được là bao nhiêu
Chỗ nào ở Trung Nguyên cũng thêm mộ phần mới

 

Tạm dịch:
Đào

Nghiêng trời phủ đất lạc trần ai
Người hàng trăm triệu cõi phàm tai
Từ bi biết độ bao nhiêu nhỉ
Chốn chốn Trung Nguyên lập mộ đài

Lý Hồng Chí
Ngày 31 tháng Giêng năm 2002

 

Chú thích của người dịch: Dịch từ bản tiếng Hán (https://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_68. Htm) lần đầu ngày 16-2-2002. Người đọc nên cố gắng đọc nguyên tác để nắm chính xác nội dung; phần diễn nghĩatạm dịch chỉ để tham khảo.

Trung Nguyên: vùng đất trung thổ trung tâm Trung Quốc về phía Đông, để chỉ Trung Quốc nói chung.

Share