Tảo trừ

Phiên âm Hán-Việt:
  Tảo trừ

Âm vân quá – Phong hài cấp
Xích long trảm – Nhân hài mê
Tà ác xứ – Hữu âm mai
Đại Pháp đồ – Đơn chưởng lập
Trừ dư ác – Chính niệm khởi
Giảng chân tướng – Cứu chúng sinh
Diệt ác tận – Tảo hoàn vũ

Lý Hồng Chí
2002 niên 1 nguyệt 23 nhật

 

Diễn nghĩa:
  Quét sạch

Mây âm [đã] qua đi – Gió vẫn còn dữ dội
Rồng đỏ {xích long} đã bị chặt đầu – Con người vẫn còn mê
Chỗ của tà ác – Có âm u tối tăm
Đồ đệ Đại Pháp – Lập thế đơn thủ lập chưởng
Trừ những tà ác còn lại – Khởi chính niệm
Giảng rõ chân tướng – Cứu độ chúng sinh
Diệt hết sạch [tà] ác – Quét sạch hoàn vũ

Lý Hồng Chí
Ngày 23 tháng Giêng năm 2002

 

 

Chú thích của người dịch: Dịch từ bản tiếng Hán (https://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_71. Htm) lần đầu ngày 19-2-2002. Người đọc nên cố gắng đọc nguyên tác để nắm chính xác nội dung; phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

Hoàn vũ: toàn vũ trụ, toàn thế giới.

Share