Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 6-3-2016] Tòa án đã dự kiến xét xử công khai bà Tương Mộng Mai, một học viên Pháp Luân Công vào ngày 2 tháng 3 năm 2016, nhưng thẩm phán đã tuyên bố hủy phiên xét xử vào phút chót, khi mọi người đã an vị để xem phiên xử. Ông ta nói: “Không xét xử công khai các vụ án của Pháp Luân Công.”

Gia đình bà Tương, luật sư biện hộ cho bà, và thân nhân của hai học viên khác bị khởi tố cùng bà đã có mặt tại tòa lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 3 và đợi ở bên ngoài phòng xử án ở huyện Diêm Đình. Trong số họ một số người đến từ Đức Dương, cách tòa hơn 100 dặm, họ phải đến đây từ hôm trước. Vị luật sư đến từ Bắc Kinh xa xôi. Họ đã ngồi đợi sẵn ở trong phòng xử án từ 1 giờ chiều.

Vị luật sư đã trình các bằng chứng và yêu cầu Cam Vĩnh Hồng tiến hành phiên xét xử công khai. Thẩm phán trả lời: “Tôi không bao giờ tổ chức xét xử công khai vụ án Pháp Luân Công.”

Vị luật sư nói: “Điều này minh chứng rằng ông luôn luôn làm trái pháp luật.” Sau đó thẩm phán Cam viện sang cớ khác: “Hôm nay chúng tôi không mở phiên tòa nào cả.”

Bối cảnh

Bà Tương là một học viên Pháp Luân Công ở Đức Dương, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Công an của Đồn Công an Lư Dương và Đội An ninh Nội địa huyện Diêm Đình bắt giữ bà Tương vào ngày 4 tháng 6 năm 2015 khi bà đang giúp một đồng tu lớn tuổi khác điền mẫu đơn gửi thư ở một bưu điện. Nội dung thư chính là đơn kiện Giang Trạch Dân.

Sau đó, Viện Kiểm sát huyện Diêm Đình đã truy tố bà, cùng ông chủ của bà Lỗ Sinh Lễ và một học viên Pháp Luân Công khác là bà Đàm Thư Hội bởi đã phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở huyện Diêm Đình. Tòa án thông báo với gia đình và các luật sư của họ đến tham dự phiên tòa vào ngày 2 tháng 3 năm 2016.

Thông tin liên lạc của Cam Vĩnh Hồng, thẩm phán Tòa án huyện Diêm Đình: +86-15390271899


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/6/325007.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/12/155882.html

Đăng ngày 17-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share