[MINH HUỆ 01-11-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 5 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 13 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

42ab722683a64ccc5579c75dd674e9c3.jpg

1. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ông Vu Tường Căn bị cầm tù
2. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Trăn bị bắt giữ
3. [Thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam] Cô Trương Kháng và mẹ là bà Nhâm Hội Bình bị giam giữ
4. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trương Quế Trân bị giam giữ
5. [Thành phố Điều Binh Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Nhân Lan bị giam giữ
6. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Nguyên Thắng bị xét xử
7. [Bắc Kinh] Bà Vương Tân Hoa bị giam giữ; bà Trương Liên Vũ đối mặt với phiên tòa
8. [Thượng Hải] Ông Lục Căn Đào bị giam giữ
9. [Thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Thu Tân Phương bị giam giữ
10. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Tào Nguyệt Hồng và bà Sử Tuyết Nhiên bị giam giữ

1. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ông Vu Tường Căn bị cầm tù

Gần đây, ông Vu Tường Căn, 68 tuổi, ở Khu Phát triển Thanh Đảo đã bị kết án bảy năm tù. Ông đã bị đưa tới Nhà tù Tỉnh Sơn Đông.

2. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Trăn bị bắt giữ

Bà Vương Trăn, 76 tuổi, đã bị cảnh sát của Đồn Công an Nhị Thập Lý Phố bắt giữ vào tối ngày 23 tháng 10 năm 2019 vì nói với người dân chân tướng Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát.

3. [Thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam] Cô Trương Kháng và mẹ là bà Nhâm Hội Bình bị giam giữ

Cô Trương Kháng và mẹ là bà Nhâm Hội Bình bị bắt giữ vào tối ngày 23 tháng 10 năm 2019. Nhà của bà bị lục soát. Họ hiện đang bị giam trong Trại tạm giam quận Hồng Tháp.

4. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trương Quế Trân bị giam giữ

Bà Trương Quế Trân, 58 tuổi, ở khu dân cư Mân Côi Uyển, khu vườn Bát Nhất, bị bắt tại nhà vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu in ấn, tiền mặt, điện thoại di động, và máy tính của bà.

Bà Trương hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Đà Lạc Khẩu, và gia đình không được phép vào thăm bà.

5. [Thành phố Điều Binh Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Nhân Lan bị giam giữ

Bà Lưu Nhân Lan bị báo chính quyền vào ngày 29 tháng 10 năm 2019 vì nói với người dân chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ và giam trong Trại tạm giam thành phố Thiết Lĩnh 10 ngày.

6. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Nguyên Thắng bị xét xử

Ông Lưu Nguyên Thắng bị Tòa án quận Thẩm Hà xét xử vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 2019.

Các đối tượng tham gia bức hại ông Lưu:
Hoàng Cương (黄刚), thẩm phán: +86-24-84119802, +86-17341003177

7. [Bắc Kinh] Bà Vương Tân Hoa bị giam giữ; bà Trương Liên Vũ đối mặt với phiên tòa

Bà Vương Tân Hoa ở thị xã Đông Phong, quận Triều Dương, bị bắt vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2019 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa tới Đồn Công an thị xã Bình Phòng. Nhà của bà bị lục soát và các sách Pháp Luân Đại Pháp cùng tài liệu in ấn bị tịch thu. Bà Vương bị giam trong Trại tạm giam quận Triều Dương 14 ngày.

Bà Trương Liên Vũ ở khu Diên Khánh bị Tòa án quận Diên Khánh xét xử vào ngày 14 tháng 11.

Các đối tượng tham gia bức hại và Vương và bà Trương:
Hạc Kiến Hải (隺建海), đồn trưởng, Đồn Công an Bình Phòng: +86-10-85574138

8. [Thượng Hải] Ông Lục Căn Đào bị giam giữ

Ông Lục Căn Đào ở Tân khu Phổ Đông bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Hiện ông đang bị giam trong Trại tạm giam tân khu Phổ Đông.

Các đối tượng tham gia bức hại ông Lục:
Đội 13, Đội Điều tra Hình sự, tân khu Phổ Đông: +86-2150614567
Phân cục Công an Phổ Đông: +86-21-50614567
Ủy ban Chính trị và Pháp luật, tân khu Phổ Đông: +86-2168639966
Chu Thuận Trung (朱顺忠), giám đốc, Trại tạm giam tân khu Phổ Đông: +86-2133923460, +86-2150614567

9. [Thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Thu Tân Phương bị giam giữ

Gần đây bà Thu Tân Phương đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Đồng Bách, thành phố Nam Dương bắt giữ. Họ đã phục kích sẵn ở đó để bắt giữ bà. Bà đã bị đưa tới Trại tạm giam Nam Dương.

10. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Tào Nguyệt Hồng và bà Sử Tuyết Nhiên bị giam giữ

Bà Tào Nguyệt Hồng bà Sử Tuyết Nhiên ở thôn Hầu, thị xã Triệu Bát, huyện Thâm Trạch, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 10 năm 2019 vì nói chân tướng Pháp Luân Công với người dân. Cả hai học viên đều bị giam trong Trại tạm giam huyện Chính Định 15 ngày.

Các đối tượng tham gia bức hại bà Tào và bà Sử:
Lý Hướng Dương (李向阳), bí thư, Ủy ban huyện Thâm Trạch: +86-13803333888
Lý Vũ Phi (李宇飞), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Thâm Trạch: +86-13832125533
Trương Nghị (张毅), cục trưởng, Cục Công an huyện Thâm Trạch: +86-13933005586
Giả Kiến Hồng (贾建红), đồn trưởng, Đồn Công an Thành Quan: +86-13653313500
Nhạc Nghãi Siêu(岳义超), đồn trưởng, Đồn Công an Triệu Bát: +86-13930408650


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/1/395285.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/18/180775.html

Đăng ngày 24-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share