[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Hà Bắc (1); Hàm Đan (5); Tùng Đài, Hàm Đan (1); Thâm Châu, Hành Thủy (2); Nhóm học Pháp nhỏ tại Hàm Sơn, Hàm Đan (1); Huyện tự trị dân tộc Hồi Mạnh Thôn, Thương Châu (1); Nhậm Khâu, Thương Châu (2); Kê Trạch, Hàm Đan (1); Hành Thủy (2); Nam Bì, Thương Châu (1); Vĩnh Niên (1); Tuyên Hóa (1); Long Hoa Trấn, Hành Thủy (1); Đông Quang, Thương Châu (1); Nhóm học Pháp nhỏ tại Táo Cường, Hành Thủy (1); Ký Châu, Hành Thủy (1); Nhóm học Pháp nhỏ tại Ký Châu, Hành Thủy (1); Thừa Đức (1); Nhóm học Pháp Thành An, Hàm Đan (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/393130.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share