[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Mẫu Đan Giang (6); Tề (2); Hạc Cương (2); Tuy Hóa (7); Kiến Tam Giang (5); Đại Hưng An Lĩnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/393131.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share