[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Toại Ninh (2); Lương Sơn; Đạt Châu (5); Đức Dương (11); Nội Giang (3); Nam Sung (5); Phan Chi Hoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/393159.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share