[MINH HUỆ 13-09-2019] Các đệ tử Đại Pháp sau tại Anh quốc, Hà Lan, Pháp, Đức, Áo kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại Đức; gia đình đệ tử Đại Pháp tại London; đệ tử Đại Pháp tại Stuttgart, Đức; đệ tử Đại Pháp đội Trống eo lưng tại Anh; một gia đình đệ tử Đại Pháp ba người tại Pháp; toàn thể đệ tử Đại Pháp điểm giảng chân tướng Tháp Effiel, Paris; hai mẹ con đệ tử Đại Pháp tại Hà Lan; một đệ tử Đại Pháp tại Leeds, Anh quốc; Düsseldorf, Đức; đệ tử Đại Pháp tại Anh (02); đệ tử Đại Pháp khu phố Tầu, London; đệ tử Đại Pháp tại Hà Lan (02); đệ tử Đại Pháp trẻ tại Áo; toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Pháp (03); đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng khuyên tam thoái tại trung tâm thương mại ở Pháp; đệ tử Đại Pháp từ Đại lục sống tại Pháp; toàn thể đệ tử Đại Pháp Đài Phát thanh Hy Vọng châu Âu; một đệ tử Đại Pháp cao niên tại Delft, Hà Lan.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/392635.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share