[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Thông Hoá, Liêu Nguyên, Bạch Sơn, Diên Biên, Bạch Thành, Tùng Nguyên, đệ tử Đại Pháp làm trong nhiều ngành ở Cát Lâm kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–393074.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share