[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Tùng Nguyên (5), Diên Biên, Thông Hoá (2), Bạch Sơn, Bạch Thành (6), Liêu Nguyên (5).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392559.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share