[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Phủ Thuận (14), nhóm học Pháp ở Phủ Thuận (3), nhóm học Pháp ở Thẩm Bắc Tân, An Sơn (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392569.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share